TOP

การอบรม “ครูวิทิสาสมาธิ” ณ​ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพฯ

ข่าวดี!!! สำหรับครูสมาธิทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ ๒๗ เพื่อสานต่องานหลวงพ่อให้เกรียงไกร… สถาบันพลังจิตตนุภาพ ขอเชิญผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิทุกรุ่นจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าอบรมการเป็น “ครูวิทิสาสมาธิ” ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑​พระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อการแนะนำหลักสูตรวิทิสาสมาธิแก่สมาชิกที่ถูกต้องและเป็นแบบแผนมาตรฐานอันเดียวกัน โดยสามารถเลือกวันที่สะดวกในการเข้าอบรมในครั้งได้คือใน วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ วันอาทิตย์ที่ ๑​ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ท่านสังกัดอยู่ หรือที่โทร. 02-741-3552

กำหนดการ การอบรม “ครูวิทิสาสมาธิ”

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพฯ

9.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนและสัมครเป็นหัวหน้าศูนย์วิทิสาย่อย
13.00   น.
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
13.05   น.    พระครูสังฆรักษ์สุริยา
สิริวุฒโท กล่าวรายงาน
13.15   น.
พระธรรมมงคลญาณ กล่าวเปิดงาน (ด้วยวิดิทัศน์)
13.45   น.
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ บรรยาย
“คู่มือการเป็นหัวหน้าศูนย์ย่อย”
เป้าหมาย และ ระบบงาน”
14.30   น.    พัก ๑๕
นาที
14.45   น.    อ.ประดิษฐ์  บัวน้ำจืด, อ.ดนัย ไกรวิทย์
และคณะหัวหน้าศูนย์ย่อย ร่วมเสวนา การหาสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย,
ระบบงาน ฯลฯ
16.00   น.
คำถาม-ตอบ
16.30   น.    จบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรวิทิสาสมาธิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-741-3552


Read More
TOP

๗ วันมหัศจรรย์ ๒๕ – ๓๑ ธ.ค. ๕๓

๗ วันมหัศจรรย์ ๒๕ – ๓๑ ธ.ค. ๕๓

ขอเชิญท่านมาเคาน์ดาวน์ ด้วยการ
– สวดพระปริตร นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิต เพื่อป้องกันภัยอันตราย
– สวดพลจักรรัตนสูตร นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิต เพื่อให้กิจการงานรุ่งเรือง
– สวดโพชฌังคปริตร นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิต เพื่อรักษาโรคภัยทั้งหลาย
– สวดมหาสมัยสูตร นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิต เพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ แก่ชีวิต
เริ่ม ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐น.
วันสุดท้าย ๓๑ ธ.ค. สวดมนต์ข้ามปี เริ่ม ๒๒.๐๐ – ๐๐น.
ณ วัดธรรมมงคล ๐๒ ๓๑๑ ๑๓๘๗, ๐๒ ๗๔๑ ๓๕๕๒

Read More