TOP

รายนามผู้ร่วมบริจาคสร้างหลังคา สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาภูเก็ต

รายนามผู้ร่วมบริจาคสร้างหลังคา
สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาภูเก็ต

ยอดรวม 139,700 บาท 

50,000 บาท
อ.วิสิษฐ์ ใจอาจ
10,000 – 19,999 บาท
ครูสมาธิ รุ่น 23-31 ร่วมทำบุญ คุณวารีรัตน์ คู่อรุณ
คุณนนทลี มรรคาวาณิช คุณเพ็ญศรี อุปัติศฤงค์
5,000 บาท
อ.พิณ ยุติธรรม คุณสุนทรี กาญจนะโนพินิจ
อ.อนันต์ ศรีประเสริฐ
3,000 – 4,999 บาท
คุณเกียรติชัย – คุณภาวดี แก้วบำรุง คุณวรา หมื่นณรงค์
2,000 – 2,999 บาท
พระณฤทธิ์ ฐิตินฺธโร  (พระอาจารย์ถัง) อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ
คุณสิริรัตน์ สุนทรอภิชาติ คุณเพ็ญศรี-คุณเกียรติภูมิ สงวนนาม
1,000 – 1,999 บาท
พระปัญญา ภทฺทปญฺโญ  (พระอาจารย์บัว) คุณเนตร์ศิริ อภินันทกุลวงศ์
อ.วันชัย ปิติ คุณกนกวรรณ หงษ์หยก
อ.ลัพธวิทย์ อารีราษฏร์ – ครอบครัว คุณกิระนุช ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
อ.ณัชกช วรินทรนุวัตร คุณวิรุณ เจริญรักษ์วิทยา / คุณพะเยาว์ ไชยณรงค์
อ.ฉวีวงศ์ สกุลตัน คุณกัณญวีร์ แซ่อื่ง
คุณกาญจนา สุธาประดิษฐ์ คุณกมลทิพย์ ศรีเมือง
คุณอรเอี่ยม บุญเจริญ คุณจันทร์เจริญ ศรีชัย
คุณเดชาธร ประยืนยง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
1 – 999 บาท
คุณวิพล แซ่ล่าย คุณระรื่นจิต โศจิรัตน์
คุณทัศนีย์ สกุลชิต คุณวิภาวดี ธำรงเกียรติกุล
คุณกมลวรรณ อาวัชนาการกูล คุณวิราภรณ์ ตันติบรรณกุล
คุณเปรมินทร์ ตันติพันธุ์วดี คุณรววีวรรณ บำรุงสุข
งานระบบสายไฟฟ้า คุณชูเกียรติ เตี่ยนซื่อ ร่วมทำบุญ
งานย้าย และตรวจเช็คเครื่อปรับอากาศ คุณรักษาพงษ์ คำควรจำ ร่วมทำบุญ
งานเปลี่ยนถังเก็บน้ำสำรอง คุณสุวิมล หวงธนะภัณฑ์  ร่วมทำบุญ
Read More
TOP

เรียนสมาธิฟรี ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เปิดอบรม ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา

เป้าหมายของหลักสูตร
– ให้ทุกคนรู้จักทำสมาธิแบบง่ายๆ
– ใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก
– รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเอง
– นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
– ให้รู้จักการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เรียนภาคทฤษฎี
– จุดประสงค์การทำสมาธิ
– อิริยาบถ 4
– การบริกรรม
– ประโยชน์ของสมาธิ
– สมาธิกับการควบคุมอารมณ์
– วิทิสาสมาธิ (สมาธิอย่างง่าย)

เรียนภาคปฏิบัติ
– เดินจงกรม
– นั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม 
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำกัดสี
– งดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝึกอบรม
– ในกรณีมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ชินนสาสมาธิ: อ.จีระสิทธิ์ ถิระวิริยาภรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอน ชินนสาสมาธิ: อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นาชัย จ.ภูเก็ต
(ถ.พังงา อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)
หรือ โทร 076 217321 (17.30 – 20.30 น.)

Read More
TOP

ถวายเพล พระครูปลัดมงคลวัฒน์

Read More
TOP

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ 2

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์
วันที่ 8 มิถุนายน 2554
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

Read More
TOP

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ 1

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์
วันที่ 7 มิถุนายน 2554
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

Read More
TOP

การเตรียมตัว ของใช้ สำหรับ เดินธุดงค์ ที่ดอยอินทนนท์

วันนี้มีการประชุมร่วมกับรุ่นพี่ๆ 23-26 เพื่อซักซ้อมเรื่องการไปเดินธุดงค์ ซึ่งมีรายละเอียด ตามบันทึกที่แนบมา แต่จะสรุปให้ดังนี้

ของใช้ส่วนตัว

1. ถุงสัมภาระ
1.1 กระเป๋าใหญ่ ใส่ของที่ใช้เที่ยวต่อไม่จำเป็นต้องนำไปขณะธุดงค์ ฝากไว้ที่วัดได้ หรือ ฝากไว้โรงแรมที่เข้าพัก
1.2 กระเป๋าบรรจุสัมภาระ ไม่เกิน 5 ก.ก.หรือขนาด 16*25 นิ้ว ลูกหาบ จะขนให้ (ถุงสายรุ้ง)
1.3 กระเป๋าหรือเป้ ใบเล็ก ติดตัวนำของใช้ เช่น จาน, ช้อน, แก้วน้ำมีหู, น้ำดื่ม 2 ขวด, กระดาษทิชชู่(วัดแจกให้) หนังสือสวดมนต์ (วัดแจกให้) ของใช้ส่วนตัวบางอย่าง ยาประจำตัว

* จาน ควรเป็นจานมีก้น เป็นเมลานีน สเตนเลส หรือสังกะสี
* ช้อน-ส้อม ควรมีสำรองด้วย เผื่อหาย
* แก้ว เป็นแก้วมีหู ไว้เผื่อใส่กาแฟร้อน  เป็นเมลานีน สเตนเลส หรือสังกะสี

2. รองเท้า
– รอยเท้าผ้าใบ ไม่ควรเป็นรองเท้าใหม่ (เดี๋ยวมันกัด) หรือเก่าเกินไป เพราะมีปัญหารองเท้าขาด หรือพื้นรองเท้าร่อนอยู่เสอม รองควรเป็นหุ้มส้น หรือ Scoll แตะรัดส้น มีถุงเท้า
– รองเท้าแตะไว้อาบน้ำ

3. หมวกปีกกว้างกันแดน (สถาบันฯ มีขาย) + ครีมกันแดด / แว่นกันแดด

4. เสื้อกันฝน  (ตัวละ 19 บาท ใช้แล้วทิ้ง) / เสื้อแขนยาวกันแดด / เสื้อกันหนาว

5. ไฟฉาย + ถ่านไฟฉายสำรอง
ถ้าเป็นไฟฉายเล็ก ๆ ที่มีสายคล้องคอก็ดี จะช่วยให้สะดวก แขวนไว้ในเต้นท์เวลาสวดมนต์ได้ เวลาเข้าห้องน้ำคล้อคอได้

6. เว็ทวัน (Wet One)
ผ้าสำหรับเช็ดตัว แทนการอาบน้ำ หรือไว้เช็ดจานข้าวใช้แล้ว

7. ผ้าเช็ดตัว + ผ้าถุง สำหรับสตรี และ ผ้าขาวม้า สำหรับบุรุษ

8. ขันน้ำ + อุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว

9. ถุงนอน หรือ ผ้าปูนอน
ซึ่งอาจพับได้สำหรับนั่งสมาธิ จะได้ไม่เมื่อยมาก (โลตัส มีขาย ถามจีเจี๊ยบ)

10. แป้งโรยกันมด
– สำหรับ รุ่น 27 ไม่ต้องซื้อ คุณวรวัฒน์ (โกต้อง) บริจาคให้ แต่ต้องนำไปใช้

11. ไม้เท้า
– ไว้เดินพยุงเวลาขึ้นเขา มีชาวบ้านขายไม่ต้องเอาไปจากภูเก็ต
– สำหรับ รุ่น 27 เพื่อนคุณปิติภัทร บริจาคให้ รับที่เชียงใหม่

12. เงิน
แลกเงินใบ 20 บาท ไปบ้างเพื่อใช้ซื้อชาวบ้านที่ขาย เช่นน้ำดื่ม

13. ขอใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว

ของใช้ส่วนรวม

1. ผ้าเต้นท์ หรือ ผ้าร่ม หรือ ผ้าพลาสติก ผืนใหญ่
– ชุดละ 2 ผืน ไว้บังแดด 1 ผืน ไว้รองนั่ง 1 ผืน

2. เชือก
– อาจเป็นเชือกฟางไว้ผูกเต้นท์

3. อุปกรณ์ ซ่อมรองเท้า เช่น กาวตราช้าง

4. ไฟกระพริบประจำเต้นท์
– ไว้บอกตำแหน่งของที่ตั้งกลุ่มเวลากลางคืน เพราะมืดมาก มองอะไรไม่เห็นเลย และง่ายต่อการหลงทาง

ด้วยความปราะนาดีจาก
คุณวันชัย ปิติ
(ประธานนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 27)

Read More
TOP

ถวายเพล พระครูปลัดมงคลวัฒน์

ร่วมถวายเพล พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระครูปลัดสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่บ้านอาจารย์ วิสิษฐ์ ใจอาจ วันที่ 2 มีนาคม 2554


Read More
TOP

เชิญร่วมสวดมนต์ วันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ เป็นวันมาฆบูชา

ในเวลา 20.30 น. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสวดพลจักรรัตนสูตร เพื่อเป็นมงคลในชีวิต ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

สำหรับท่านที่สนใจเดินจงกรม และนั่งสมาธิ ร่วมกับนักศึกษาครูสมาธิ สามารถมาร่วมเดินจงกรม และนั่งสมาธิได้ในเวลา 19.30 น

หมายเหตุ การสวดพลจักรรัตนสูตร เป็นการสวดมนต์เพื่อกำจัดภัยพิบัติ ดั่งสมัยพุทธกาล

Read More
TOP

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

Read More
TOP

ภาพการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28

ภาพ การปฐมนิเทศน์ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Read More