TOP

ขออนุโมทนาบุญกับ บจก.รักงานพิมพ์

ขออนุโมทนาบุญกับ บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด
โดย คุณทินรัตน์ เทพบุตร และครอบครัว
ที่ช่วยสนับสนุนการพิมพ์แผ่นพับ

แผ่นพับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

แผ่นพับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

Read More
TOP

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 32

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.
* เริ่มเรียน: 11 กุมภาพันธ์ 2556
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2556
* เวลา: 17.30 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

โทร. 076 217 321
เว็บ http://www.samathiphuket.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต 076-217321 (17.30-20.30)
* อ.ฉวีวงศ์ สกุลตัน 089-6527969
* อ.สถิตชัย นวะมะรัตน 081-7192979
* คุณชูเกียรติ เตี่ยนซื่อ 086-6527988
* คุณเดชาธร ประยืนยง 089-4665900

Read More
TOP

คำถามเกี่ยวกับ การเรียนสมาธิ “หลักสูตรครูสมาธิ”

ถาม: หลักสูตรครูสมาธิสอนอะไร
ตอบ: วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การทำสมาธิเริ่มต้น ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำสมาธิสำหรับประชาชน คนทำงานทั่วไปครับ

ถาม: ไม่เคยรู้เรื่องสมาธิเลยเรียนได้ไหม
ตอบ: สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยก็เรียนได้ บางคนก็รู้แค่การนั่งสมาธิคือการนั่งขัดสมาธิ เอามือขวาทับมือซ้าย แล้วท่องพุทโธ ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นเลย

ถาม: จุดประสงค์หลักของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ต้องการเผยแพร่สมาธิเพื่อความสันติสุขของโลก จึงออกแบบหลักสูตรสมาธิมาเพื่อให้คนธรรมดาอย่างพวกเราเข้าถึงการทำสมาธิได้ง่าย ช่วยให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์มากขึ้น

ถาม: เรียนจบแล้วต้องไปเป็นครูสอนสมาธิหรือเปล่า
ตอบ: ไม่มีใครบังคับ แค่ท่านเป็นครูสอนตัวเอง และคนในครอบครัวได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่สำหรับท่านที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเผยแพร่สมาธิก็สามารถทำได้อย่างถูกหลักการ

ถาม: ไม่ค่อยมีเวลาไป ไม่แน่ใจว่าจะไปเรียนได้ไหม
ตอบ: เหมือนการสะสมเงิน ถ้าเราว่างไปเรียนได้มากแค่ไหน เราก็ได้สะสมไปแค่นั้น ไปมากก็ได้มาก ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เลย ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลย

ถาม: ถ้าเราเกิดมีความจำเป็นที่ต้องหยุดเรียนบ้าง จะมีผลกับการอบรมหรือไม่
ตอบ: ตามหลักสูตร เขาก็มีการเก็บชั่วโมงเรียน ถ้ามาไม่ครบ ก็ทำสมาธิเป็นการบ้านมาเป็นชั่วโมงเพิ่มได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จริงๆแล้วน้อยคนครับที่จะไปได้ครบทุกครั้ง เพราะส่วนมากก็เป็นคนทำงานมีภาระกิจกันทั้งนั้น ที่หลวงพ่อออกแบบหลักสูตรให้เรียนตอนเย็น ก็เพราะอยากให้คนทำงาน คนมีภาระกิจได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธิครับ

ถาม: ทำไมไม่สอนในวัด
ตอบ: ถ้าถามคนทั่วไปว่าไปวัดกับไปห้าง อันไหนไปง่ายกว่า คนทั้วไปก็จะตอบว่าห้าง เพื่อให้คนทั่วๆไปเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้น เรียนสมาธิอาจไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่วัด เพียงเป็นที่ที่สะดวก และเราสามารถตัดสิ่งรบกวนออกไปได้

แต่จริงๆแล้ว สาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ มีทั้งสถานที่สอนในวัด ในบ้าน และในอาคารพาณิชย์ครับ

ถาม: ทำไมเรียนฟรี
ตอบ: คงเป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนครับ เพราะไม่มีอะไรฟรีบนโลกนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้จากการบริจาคครับ แต่ไม่มีการบังคับให้บริจาค และสถาบันดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง จึงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน มีแต่การช่วยเหลือกันด้วยความสมัครใจ

ค่าใช้จ่ายในสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาต่างๆ ได้งบประมาณมาจากมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร และยกตัวอย่างที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต ศูนย์นำชัย ก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่ฟรี จากคุณวิสิษฐ์ ใจอาจ และครอบครัว  โบรชัวร์ที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์ ก็ออกแบบกันเอง การพิมพ์ ก็ได้คุณคุณทินรัตน์  เทพบุตร ร่วมทำบุญค่าพิมพ์ส่วนหนี่ง ที่พวกเราช่วยประชาสัมพันธ์นี้ พวกเราก็ไม่ได้อะไร สิ่งที่จะพึงได้ก็คือ เมื่อสังคมดีขึ้น เราก็จะดีขึ้นไปด้วย

ถาม: เป็นลัทธิอะไรหรือเปล่า
ตอบ: หลักสูตรใช้หลักการที่พระอาจารย์หล่วพ่อวิริยังค์เรียนรู้จากพระอาจารย์มั่น อาจารย์ทุกท่านสอนโดยยึดมั่นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ได้นอกลู่นอกทางเลย

ถาม: ทำไมสอนนั่งสมาธิในห้องแอร์
ตอบ: พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ยึดการการเรียนการสอนตามหลักทางสายกลาง คือ ความพอดี จึงจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะแก่การนั่งสมาธิ เช่น ไม่ให้ร้อนเกินไป ไม่ให้เย็นเกินไป ไม่ให้ยุงกัด เพราะการทรามานร่างกายอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จ

ถาม: ทำไมมีอาหารให้รับประทานฟรี
ตอบ: อาหารที่สถาบันฯจัดใว้ถึงแม้ไม่ได้แพงหรูหรา แต่เป็นอาหารที่มีคุณภาพดี เนื่องจากภาระกิจที่รีบเร่งในชีวิตประจำวัน หลายท่านอาจต้องมาเรียนโดยที่ไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหาร จึงได้มีการจัดอาหารเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทาน ทั้งนี้การปฏิบัติสมาธิต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ หากกายไม่พร้อม เช่น ยังหิวอยู่ ก็ยากที่ใจจะเป็นสมาธิ

Read More
TOP

เปิดรับสมัคร เรียนสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

เรียนสมาธิ นั่งสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 31
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
สอนการปฏิบัติตามแนวทางของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จัดตั้งหลักสูตรโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร)

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 12 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
* เริ่มเรียน: 13 สิงหาคม 2555 (ภาคปกติ)
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 สิงหาคม 2555
* เวลา: 16.00 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* 076217321 (16.00-20.30น)

Read More
TOP

ธุดงค์ รุ่น27 – เที่ยวต่อ เชียงใหม่ ลำพูน

Read More
TOP

ธุดงค์ รุ่น27: วันที่ 4-อำลา ดอยอินทนนท์

Read More
TOP

ธุดงค์ รุ่น27: วันที่ 3-ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

Read More
TOP

ธุดงค์ รุ่น27: วันที่ 1-เริ่มเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์

Read More
TOP

ธุดงค์ รุ่น27 – เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

Read More
TOP

การเตรียมตัว ของใช้ สำหรับ เดินธุดงค์ ที่ดอยอินทนนท์

วันนี้มีการประชุมร่วมกับรุ่นพี่ๆ 23-26 เพื่อซักซ้อมเรื่องการไปเดินธุดงค์ ซึ่งมีรายละเอียด ตามบันทึกที่แนบมา แต่จะสรุปให้ดังนี้

ของใช้ส่วนตัว

1. ถุงสัมภาระ
1.1 กระเป๋าใหญ่ ใส่ของที่ใช้เที่ยวต่อไม่จำเป็นต้องนำไปขณะธุดงค์ ฝากไว้ที่วัดได้ หรือ ฝากไว้โรงแรมที่เข้าพัก
1.2 กระเป๋าบรรจุสัมภาระ ไม่เกิน 5 ก.ก.หรือขนาด 16*25 นิ้ว ลูกหาบ จะขนให้ (ถุงสายรุ้ง)
1.3 กระเป๋าหรือเป้ ใบเล็ก ติดตัวนำของใช้ เช่น จาน, ช้อน, แก้วน้ำมีหู, น้ำดื่ม 2 ขวด, กระดาษทิชชู่(วัดแจกให้) หนังสือสวดมนต์ (วัดแจกให้) ของใช้ส่วนตัวบางอย่าง ยาประจำตัว

* จาน ควรเป็นจานมีก้น เป็นเมลานีน สเตนเลส หรือสังกะสี
* ช้อน-ส้อม ควรมีสำรองด้วย เผื่อหาย
* แก้ว เป็นแก้วมีหู ไว้เผื่อใส่กาแฟร้อน  เป็นเมลานีน สเตนเลส หรือสังกะสี

2. รองเท้า
– รอยเท้าผ้าใบ ไม่ควรเป็นรองเท้าใหม่ (เดี๋ยวมันกัด) หรือเก่าเกินไป เพราะมีปัญหารองเท้าขาด หรือพื้นรองเท้าร่อนอยู่เสอม รองควรเป็นหุ้มส้น หรือ Scoll แตะรัดส้น มีถุงเท้า
– รองเท้าแตะไว้อาบน้ำ

3. หมวกปีกกว้างกันแดน (สถาบันฯ มีขาย) + ครีมกันแดด / แว่นกันแดด

4. เสื้อกันฝน  (ตัวละ 19 บาท ใช้แล้วทิ้ง) / เสื้อแขนยาวกันแดด / เสื้อกันหนาว

5. ไฟฉาย + ถ่านไฟฉายสำรอง
ถ้าเป็นไฟฉายเล็ก ๆ ที่มีสายคล้องคอก็ดี จะช่วยให้สะดวก แขวนไว้ในเต้นท์เวลาสวดมนต์ได้ เวลาเข้าห้องน้ำคล้อคอได้

6. เว็ทวัน (Wet One)
ผ้าสำหรับเช็ดตัว แทนการอาบน้ำ หรือไว้เช็ดจานข้าวใช้แล้ว

7. ผ้าเช็ดตัว + ผ้าถุง สำหรับสตรี และ ผ้าขาวม้า สำหรับบุรุษ

8. ขันน้ำ + อุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว

9. ถุงนอน หรือ ผ้าปูนอน
ซึ่งอาจพับได้สำหรับนั่งสมาธิ จะได้ไม่เมื่อยมาก (โลตัส มีขาย ถามจีเจี๊ยบ)

10. แป้งโรยกันมด
– สำหรับ รุ่น 27 ไม่ต้องซื้อ คุณวรวัฒน์ (โกต้อง) บริจาคให้ แต่ต้องนำไปใช้

11. ไม้เท้า
– ไว้เดินพยุงเวลาขึ้นเขา มีชาวบ้านขายไม่ต้องเอาไปจากภูเก็ต
– สำหรับ รุ่น 27 เพื่อนคุณปิติภัทร บริจาคให้ รับที่เชียงใหม่

12. เงิน
แลกเงินใบ 20 บาท ไปบ้างเพื่อใช้ซื้อชาวบ้านที่ขาย เช่นน้ำดื่ม

13. ขอใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว

ของใช้ส่วนรวม

1. ผ้าเต้นท์ หรือ ผ้าร่ม หรือ ผ้าพลาสติก ผืนใหญ่
– ชุดละ 2 ผืน ไว้บังแดด 1 ผืน ไว้รองนั่ง 1 ผืน

2. เชือก
– อาจเป็นเชือกฟางไว้ผูกเต้นท์

3. อุปกรณ์ ซ่อมรองเท้า เช่น กาวตราช้าง

4. ไฟกระพริบประจำเต้นท์
– ไว้บอกตำแหน่งของที่ตั้งกลุ่มเวลากลางคืน เพราะมืดมาก มองอะไรไม่เห็นเลย และง่ายต่อการหลงทาง

ด้วยความปราะนาดีจาก
คุณวันชัย ปิติ
(ประธานนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 27)

Read More