เปิดรับนักศึกษาใหม่

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: กลางเดือนกุมภาพันธ์ และ กลางเดือนสิงหาคม
* เริ่มเรียน: กลางเดือนกุมภาพันธ์ และ กลางเดือนสิงหาคม
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: จันทร์ – ศุกร์
* เวลา: 17.30 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)
* โทร 076217321 (17.30 – 20.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* อ.ฉวีวงศ์ สกุลตัน 089-6527969
* คุณสถิตชัย นวะมะรัตน 081-7192979

1 comment. Leave a Reply

  1. pitima Boonsrirote

    ได้ข่าวว่าจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงกุมภาพันธ์ ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมในการสมัคร นอกจากรุป 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จะต้องส่งไปที่ไหนคะ ขอบคุณมากคะ

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*