TOP

คำถามเกี่ยวกับ การเรียนสมาธิ “หลักสูตรครูสมาธิ”

ถาม: หลักสูตรครูสมาธิสอนอะไร
ตอบ: วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การทำสมาธิเริ่มต้น ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำสมาธิสำหรับประชาชน คนทำงานทั่วไปครับ

ถาม: ไม่เคยรู้เรื่องสมาธิเลยเรียนได้ไหม
ตอบ: สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยก็เรียนได้ บางคนก็รู้แค่การนั่งสมาธิคือการนั่งขัดสมาธิ เอามือขวาทับมือซ้าย แล้วท่องพุทโธ ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นเลย

ถาม: จุดประสงค์หลักของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ต้องการเผยแพร่สมาธิเพื่อความสันติสุขของโลก จึงออกแบบหลักสูตรสมาธิมาเพื่อให้คนธรรมดาอย่างพวกเราเข้าถึงการทำสมาธิได้ง่าย ช่วยให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์มากขึ้น

ถาม: เรียนจบแล้วต้องไปเป็นครูสอนสมาธิหรือเปล่า
ตอบ: ไม่มีใครบังคับ แค่ท่านเป็นครูสอนตัวเอง และคนในครอบครัวได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่สำหรับท่านที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเผยแพร่สมาธิก็สามารถทำได้อย่างถูกหลักการ

ถาม: ไม่ค่อยมีเวลาไป ไม่แน่ใจว่าจะไปเรียนได้ไหม
ตอบ: เหมือนการสะสมเงิน ถ้าเราว่างไปเรียนได้มากแค่ไหน เราก็ได้สะสมไปแค่นั้น ไปมากก็ได้มาก ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เลย ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลย

ถาม: ถ้าเราเกิดมีความจำเป็นที่ต้องหยุดเรียนบ้าง จะมีผลกับการอบรมหรือไม่
ตอบ: ตามหลักสูตร เขาก็มีการเก็บชั่วโมงเรียน ถ้ามาไม่ครบ ก็ทำสมาธิเป็นการบ้านมาเป็นชั่วโมงเพิ่มได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จริงๆแล้วน้อยคนครับที่จะไปได้ครบทุกครั้ง เพราะส่วนมากก็เป็นคนทำงานมีภาระกิจกันทั้งนั้น ที่หลวงพ่อออกแบบหลักสูตรให้เรียนตอนเย็น ก็เพราะอยากให้คนทำงาน คนมีภาระกิจได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธิครับ

ถาม: ทำไมไม่สอนในวัด
ตอบ: ถ้าถามคนทั่วไปว่าไปวัดกับไปห้าง อันไหนไปง่ายกว่า คนทั้วไปก็จะตอบว่าห้าง เพื่อให้คนทั่วๆไปเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้น เรียนสมาธิอาจไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่วัด เพียงเป็นที่ที่สะดวก และเราสามารถตัดสิ่งรบกวนออกไปได้

แต่จริงๆแล้ว สาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ มีทั้งสถานที่สอนในวัด ในบ้าน และในอาคารพาณิชย์ครับ

ถาม: ทำไมเรียนฟรี
ตอบ: คงเป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนครับ เพราะไม่มีอะไรฟรีบนโลกนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้จากการบริจาคครับ แต่ไม่มีการบังคับให้บริจาค และสถาบันดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง จึงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน มีแต่การช่วยเหลือกันด้วยความสมัครใจ

ค่าใช้จ่ายในสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาต่างๆ ได้งบประมาณมาจากมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร และยกตัวอย่างที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต ศูนย์นำชัย ก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่ฟรี จากคุณวิสิษฐ์ ใจอาจ และครอบครัว  โบรชัวร์ที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์ ก็ออกแบบกันเอง การพิมพ์ ก็ได้คุณคุณทินรัตน์  เทพบุตร ร่วมทำบุญค่าพิมพ์ส่วนหนี่ง ที่พวกเราช่วยประชาสัมพันธ์นี้ พวกเราก็ไม่ได้อะไร สิ่งที่จะพึงได้ก็คือ เมื่อสังคมดีขึ้น เราก็จะดีขึ้นไปด้วย

ถาม: เป็นลัทธิอะไรหรือเปล่า
ตอบ: หลักสูตรใช้หลักการที่พระอาจารย์หล่วพ่อวิริยังค์เรียนรู้จากพระอาจารย์มั่น อาจารย์ทุกท่านสอนโดยยึดมั่นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ได้นอกลู่นอกทางเลย

ถาม: ทำไมสอนนั่งสมาธิในห้องแอร์
ตอบ: พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ยึดการการเรียนการสอนตามหลักทางสายกลาง คือ ความพอดี จึงจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะแก่การนั่งสมาธิ เช่น ไม่ให้ร้อนเกินไป ไม่ให้เย็นเกินไป ไม่ให้ยุงกัด เพราะการทรามานร่างกายอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จ

ถาม: ทำไมมีอาหารให้รับประทานฟรี
ตอบ: อาหารที่สถาบันฯจัดใว้ถึงแม้ไม่ได้แพงหรูหรา แต่เป็นอาหารที่มีคุณภาพดี เนื่องจากภาระกิจที่รีบเร่งในชีวิตประจำวัน หลายท่านอาจต้องมาเรียนโดยที่ไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหาร จึงได้มีการจัดอาหารเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทาน ทั้งนี้การปฏิบัติสมาธิต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ หากกายไม่พร้อม เช่น ยังหิวอยู่ ก็ยากที่ใจจะเป็นสมาธิ

Read More
TOP

เปิดรับสมัคร เรียนสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

เรียนสมาธิ นั่งสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 31
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
สอนการปฏิบัติตามแนวทางของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จัดตั้งหลักสูตรโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร)

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 12 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
* เริ่มเรียน: 13 สิงหาคม 2555 (ภาคปกติ)
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 สิงหาคม 2555
* เวลา: 16.00 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* 076217321 (16.00-20.30น)

Read More
TOP

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ พบนักศึกษาครูสมาธิ

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระครูปลัดสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้กรุณาสอนในหัวข้อ “เกี่ยวกับอุบาย” ให้กับนักศึกษาครูสมาธิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2554

Read More
TOP

การแสดงความรู้สึก – นายปิติภัทร์ ไตรรัตนาพร

การแสดงความรู้สึก หลังเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ”

ชื่อ นายปิติภัทร์ ไตรรัตนาพร
(นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27)
ที่ทำงาน Best Point Condominium

วันหนึ่งผมได้รับกลอนบทหนึ่งที่เพื่อนส่งให้ทางอีเมล บทกลอนบทนั้นเขียนว่า

เป็นนวลทอง  ส่องแสง  แจรงกล้า
เปลวอ่อนล้า  ทดท้อได้  อย่างไรเล่า
ทางมืดหนาว  ใครรับรู้  อยู่บรรเทา
มีใครเขา  ยอมหลอมไหม้  เหมือนไส้เทียน

เมื่อผมอ่านจบมีคำถามๆหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผมทันที

อยู่มาวันหนึ่งผมได้นั่งคุยกับเพื่อนๆและได้ตั้งคำถามขึ้นว่า  ที่คนทั่วไปเขามักเปรียบครูเป็นเรือจ้าง มันจริงไหม  มีความคิดเกิดขึ้นหลากหลายมากมาย  แต่ผมมาสะดุดกับความคิดของเพื่อนคนหนึ่ง เขาพูดว่า ครูเปรียบเป็นเรือจ้างจริงๆ ซึ่งคำตอบของเขาสวนทางกับความคิดของคนอื่น  เขาพูดต่อว่า     ครูเป็นเรือจ้างแต่เป็นเรือจ้างที่พาลูกศิษย์ ข้ามวัฏสงสารต่างๆ  แม้แต่คนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ ครูยังชี้แนะเพื่อให้เขาข้ามวัฏสงสารไปได้ ผมจึงมาคิดว่า ถ้าครูเปรียบเป็นเรือจ้าง  ลำเรือคงเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้โดยสารที่มากับเรือคงเป็นลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า และวัฏสงสาร คงเป็นผืนน้ำ และปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ  ส่วนครูคงเป็นนายท้ายเรือ   ที่คอยคัดหางเสือเพี่อให้เรือแล่นผ่านผืนน้ำและส่งผู้โดยสารถึงฝั่งด้วยความปลอดภัย  ถึงแม้บางครั้งจะเจอกับคลื่นลมแรงที่พัดโหมกระหน่ำ  แต่นายท้ายเรือไม่เคยมีความคิดที่จะสละเรือเพื่อเอาชีวิตตนเองรอด   และไม่ย่อท้อต่อคลื่นลมที่เกิดขึ้น แต่กลับมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติ มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในอาชีพของตน ประคับประครองเรือ ไม่ให้เรือจมลงสู่กระแสน้ำ  ถึงแม้ในบางครั้งมีผู้โดยสารบางคน ไม่สามารถทนต่อคลื่นลม หรือวัฎสงสารได้ และพยามยามกระโดดลงจากเรือ นายท้ายเรือก็จะทำทุกวีถีทางให้ผู้โดยสารได้คิดและล้มเลิกที่จะกระโดดลงจากเรือ เพราะรู้ว่าหากผู้โดยสารกระโดดลงจากเรือชีวิตของเขาต้องได้รับอันตรายเป็นแน่

เมื่อนายท้ายเรือนำเรือมาถึงฝั่งและส่งผู้โดยสารทุกคนด้วยความปลอดภัย นายท้ายเรือไม่เคยคิดที่จะทวงบุญคุณ  ไม่เคยคิดที่อยากจะได้สิ่งใดตอบแทนจากผู้โดยสาร และ ไม่เคยคาดหวังว่าผู้โดยสารที่ตนเองพาข้ามฝั่งจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียน มีแต่ความคิดที่อยากให้ผู้โดยสารทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง  ก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นต่อไป

แต่สำหรับนายท้ายเรือ  ก็ยังคงตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองด้วยจิตวิญญาณที่มีแต่ความเสียสละและมีแต่คำว่าให้   และทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสารรุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อให้แต่ละคนถึงฝั่งที่ฝันต่อไป นี่คือครูหรือเรือจ้างในความคิดของผม

โลกขาดแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ได้ฉันใด โลกก็ขาดครูไม่ได้ฉันนั้น  เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ   พระคุณของพระอาจารย์ทุกรูป   พระคุณของอาจาริยสาทุกท่าน ตลอดจนพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่เคยสั่งสอนมา ผมขอนำบทกลอนของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  มาอ่านเพื่อบูชาครูดังนี้ครับ

ใครคือครู  ครูคือใคร  ในวันนี้
ใช่อยู่ที่  ปริญญา  มหาศาล
ใช่อยู่ที่  เรียกว่า  ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน  สอนนาน  ในโรงเรียน

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด
ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก  รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้  รู้สร้างงาน

ครูคือผู้  ยกระดับ  วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด  กว่าสัตว์  เดรัจฉาน
ปลูกสำนึก  สั่งสม  อุดมการณ์
มีดวงมาลย์  เพื่อมวลชน  ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น  นักสร้าง  ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า  สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้  ได้เป็นตน  ของตนเอง
ของมอบเพลง  นี้มา  บูชาครู

(ร้องเพลงพระคุณที่ 3 พร้อมกัน)

Read More
TOP

การแสดงความรู้สึก – นายลัพธวิทย์ อารีราษฏร์

การแสดงความรู้สึก หลังเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ”

ชื่อ นายลัพธวิทย์ อารีราษฎร์
(นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27)
ที่ทำงาน เพียวคาร์เร้นท์, โรงแรมเพียวแมนชั่น, เพียววิลล่า

ผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรครูสมาธิ จากคุณวิสิษฐ์ ใจอาจ ในงานเลี้ยงของกลุ่มเพื่อนๆที่เรียน KSME หลังจากนั้นก็ได้รับ Forward Mail เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ผมจึงลองสมัคร เหตุผลแรกๆที่ทำให้ตัดสินใจสมัครเรียนสมาธิก็เพราะ อยากจะเรียนรู้เรื่องสมาธิเพิ่ม และอยากพัฒนาตัวเอง

เมื่อได้เรียนสมาธิมาจนเกือบจบหลักสูตร ก็ได้พบว่า การเรียนสมาธินั้นให้ประโยชน์กับตัวเรามากกว่าที่คิด ประโยชน์ที่ผมได้อย่างมากจากการเรียนสมาธิคือ การที่ผมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ใจตัวเอง รู้ถึงอารมณ์ตัวเอง ทำให้เรามีสติมากขึ้น ทำอะไรด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ยับยั้งใจ และอารมณ์ของตัวเองได้เวลาโกรธ หรือโมโห จริงๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็คุ้มค่ามากที่ได้จากการเรียนสมาธิ แต่จริงๆแล้วผมได้อะไรมากกว่านั้น

หลักจากที่ผมเรียนสมาธิ นั่งสมาธิ และ เดินจงกรม มาประมาณ 2 เดือน ก็รู้สึกว่าตัวเองมองโลกในแง่ดีมากขึ้น (ปกติผมก็ฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วครับ) เข้าใจคนอื่นมากขึ้น และยิ้มง่ายขึ้น ปกติอาจะเป็นเพราะผมทำงานเยอะ เลยมีความเครียดสะสมอยู่มาก หน้าตาเลยไม่ค่อยยิ้มแย้ม หลังจากเรียนสมาธิ รู้สึกเหมือนกับเรามีความสดใส ทำให้ยิ้มง่ายขึ้นมาก

สิ่งที่ไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งก็คือ การได้นั่งสมาธิ และเดินจงกรม ทำให้สุขภาพของผมดีขึ้น เมื่อก่อนผมทำงานเยอะจนลืมดูแลสุขภาพตัวเอง ทำให้ไม่สบายบ่อย หลังจากการเรียนสมาธิ ผมเป็นหวัดแค่ครั้งเดียวในตอนแรกๆที่เรียน หลังจากนั้นไม่เป็นหวัดเลย อาจเป็นเพราะจิตใจเราสงบ ร่างกายเราได้พักผ่อนเวลาทำสมาธิ

เมื่อผมรู้ว่าผมได้รับอะไรมากมายจากการเรียนสมาธิ ผมจึงเริ่มบอกและชวนคนที่รู้จักมาเรียนสมาธิด้วย โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว และเพื่อนๆ น้องๆ ในที่ทำงาน ซึ่งภรรยาของผมก็น่าจะสมัครเรียนสมาธิในรุ่นต่อไปด้วย

ผมขอขอบคุณ พระอาจารย์ หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร  พระอาจารย์ อาจารย์ และพี่เลี้ยงทุกท่าน ที่ช่วยอุทิศตน และสละเวลาช่วยทำให้หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จตลอดมา พวกเราจึงได้มาเรียนหลักสูตรนี้ และผมจะขออุทิศตนช่วยเหลือสถาบันพลังจิตตานุภาพตามกำลังความสามารถที่มี เพื่อสานต่อหลักสูตรนี้ต่อไป

Read More
TOP

แผ่นพับ รับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

กรุณาคลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

ขออนุโมทนาสาธุ กับ
คุณทินรัตน์  เทพบุตร
บริษัท เวิลด์ ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง จำกัด
นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27 อาจารย์ และพี่เลี้ยง
ที่ได้ช่วยเหลือ และร่วมเป็นส่วนหนี่งในการจัดทำโบรชัวร์นี้

Read More
TOP

จากการได้มาศึกษาสมาธิ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

จีระสิทธิ์ ถิรวิริยาภรณ์ (นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 27)

จากการได้มาศึกษาสมาธิ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่15 ศูนย์นำชัย ทำให้ทราบรายละเอียดอะไรๆ หลายๆอย่างไร เกี่ยวกับสมาธิ ทำให้ทราบถึงปฎิกิริยาอาการต่างๆในขณะนั่งสมาธิ รู้ถึงคุณและโทษ และรู้ขั้นตอนของสมาธิ เพราะมีอาจารย์ผู้รู้คอยแนะคอยสอนไม่หลงทาง

อีกอย่างหนี่งเป็นการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รู้สึกอึดอัดปฎิบัติได้ทุกคน ไม่ต้องลาเรียน ไม่ต้องลางาน แค่วันละ2.30ชม เราจะได้ประโยชน์อีกมากมายจากสมาธิ

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ผู้ก่อตั้งสถาบันนี้ขี้นมา เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนทั่วไป และประชากรโลก ข้าพเจ้ากราบสาธุกับพระอาจารย์หลวงพ่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสขา สาธุ สาธุ

Read More
TOP

ความเป็นมาของหลักสูตร “ครูสมาธิ”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

โดยท่าน คำนึงว่า ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลาย เช่น ที่อยู่อาศัย รวมทั้งรถยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสบาย หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะไม่สร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่าง ๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมบ้างมิได้หรือ

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรครูสมาธิ ระยะเวลา 6 เดือนให้ประชาชนในกาลต่อมา เป็นหลักสูตรสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้เป็นครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2540 ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบภาพสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตร และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้

บัดนี้ มีนักศึกษาครูสมาธิที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วรวม 27 รุ่น และรุ่นที่ 28 จะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

Read More
TOP

เปิดรับสมัคร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกั

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 13 กุมภาพันธ์ 2554
* เริ่มเรียน: 14 กุมภาพันธ์ 2554
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2554
* เวลา: 16.00 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* อ.ฉวีวงศ์ สกุลตัน 089-6527969
* คุณสถิตชัย นวะมะรัตน 081-7192979
* คุณนิยม หนูแก้ว 081-6767758
* คุณวันชัย ปิติ 081-6361466

Read More
TOP

ดีใจที่ได้มาเรียนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ผม ลัพธวิทย์ อารีราษฏร์ เป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27

หลังจากที่ผมได้เรียนสมาธิมาประมาณ 4 เดือน ผมรู้สึกขอบคุณตัวเองมากที่เมื่อ 4 เดือนที่แล้วผมตัดสินใจสมัครเรียนในหลักสูตรครูสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ตอนเริ่มเรียนช่วงแรก ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถเรียนสมาธิได้มานานถึง 4 เดือน การเดินจงกรม และนั่งสมาธิช่วงแรกของผมนั้นมีแต่ความกังวล ทั้งกังวลเรื่องงาน และเรื่องอื่นๆสารพัด ทำให้เรารู้สึกระวนกระวาย ไม่นิ่ง และเหมือนอยากจะเดินออกจากห้องนั่งสมาธิไปในตอนนั้น

แต่ด้วยคำสอนของอาจารย์  พระอาจารย์ และ หลักสูตร “ครูสมาธิ” ที่สอนอย่างเป็นขันเป็นตอน ทำให้ผมเริ่มเข้าใจการนั่งสมาธิทีละเล็กทีละน้อย ตัวเองค่อยๆอดทนมากขึ้น จนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำได้ จากที่เคยทน ก็กลายเป็นไม่ต้องทน และกลายเป็นความสุข

ที่ผมรู้สึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถพาตัวเองมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจนกระทั่งปัจจุบัน ก็เพราะ สิ่งที่ผมได้จากการเรียนสมาธินั้นมากมาย และลึกซึ้งเหลือเกิน มากเกินกว่าที่จะบรรยายให้เห็นภาพได้

Read More