TOP

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 30

พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เปรียบเสมอว่าการที่เราได้มาเรียนร่วมกันเหมือนกับเราเรือลำเดียวกัน ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน โดยที่ท่านเป็นกัปตันเรือ เราก็เป็นผู้โดยสาร อาจารย์และพี่เลี้ยงก็คงเปรียบเหมือนพนักงานบนเรือ มีวันที่ฝนตก น้ำท่วม ก็ต้องลุยน้ำกันมาเรียนด้วยจิตศรัทธา แต่การที่หลวงพ่อเปรียบว่าเราได้มาอยู่บนเรือลำเดียวกันนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน การที่ได้ลงเรือลำเดียวกันนั้นท่านยังหมายถึงการที่เราได้ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมๆกันดังเช่นวันนี้ ตอนขึ้นเรือ บางคนอาจจะพร้อม บางคนไม่พร้อม บางคนเศร้า บางคนสดใส บางคนนั่งสบายๆ บางคนกระสับกระส่าย แต่เมื่อเราเดินทางมา 6 เดือน ทุกคนก็ถึงจุดหมายพร้อมกัน

พระอาจารย์หลวงพ่อเปรียบเหมือนผู้ที่ฝึกให้เราหาเพชรและเจียระไนเพชร ไม่ใช่เพชรที่ไหน เพรชรในตัวของพวกเราเอง เพชรในตัวของเรามันมัวหมองปกคลุมไปด้วยโคลนตม ท่านก็สอนวิธีที่จะกำจัดโคลนตมออกทีละเล็กทีละน้อย สอนให้รู้ถึงคุณค่าของเพชร สอนให้รู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหน สอนให้เรารู้วิธีเจียระไนเพชรทีละเหลี่ยม ให้วิธีที่จะเจียระไนเพชรจนสำเร็จ ถึงแม้ว่าการเจียระไนเพชรของเราตอนนี้เพิ่งอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นเจียระไน แต่เราก็รู้ว่าหากจะเจียระไนให้เสร็จเราจะต้องทำอย่างไร

ถึงตอนนี้ ผมเชื่อว่าเพชรในตัวแต่ละท่านเริ่มฉายแสงความเป็นเพชรแล้ว หากท่านต้องการให้เพชรของท่านเป็นเพชรที่สมบูรณ์เปล่งประกายงดงาม ท่านก็ต้องหมั่นเจียระไนต่ออย่างพากเพียร หากท่านหยุดทิ้งเพชรเม็ดนี้ไว้ มันก็จะค่อยๆมัวหมองเพราะฝุ่นที่มาเกาะ แต่เพชรก็ยังคงเป็นเพชร ผลงานที่เราเจียระไนไว้ไม่ได้หายไปไหน ครั้งใดที่เราคิดได้ หยิบเพชรเม็ดนี้มาเจียระไนต่อ เราก็เพียงทำงานต่อไปจากเดิมที่เราทำไว้

เพชรเป็นธาตุที่แข็งที่สุด เพราะฉะนั้นการเจียระไนเพชรไม่ใช่เรื่อง่าย บางครั้งผลงานของเรามันก้าวหน้าไปช้าๆทีละเล็กทีละน้อย แต่ไม่ใช่ไม่ก้าวหน้า การเจียระไนเพชรให้สำเร็จจึงต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ และอดทน ดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวว่า เราต้องมีทั้ง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา จะมีแต่สติ จะมีแต่สมาธิไม่ได้ จะมีศรัทธาโดยขาดปัญญาก็ไม่ได้ ต้องมีครบจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

อีกประการหนึ่ง ตอนนี้เราได้พบโรงเจียระไนเพชรที่ดี สอนวิธีที่จะเจียระไนเพชรได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่ไม่ใช่ว่าโรงงานอื่นไม่ดี แต่ละโรงงานก็จะมีวิธีเจียระไนเพชรตามแบบฉบับของตน เราควรต้องเข้าใจในข้อนี้ แต่หากเราพบโรงเจียระไนเพชรดีๆหลายโรง แล้วเราก็นำเพชรของเราไปเจียระไนในหลายๆวิธี มันก็อาจทำให้เราเสียเวลาได้ ทางที่ดีเราควรจะศึกษาตั้งแต่ต้นว่าโรงไหนที่สามารถมีวิธีเจียระไนเพชรเราให้สำเร็จ เราก็ควรจะยึดมั่นและดำเนินการไปอย่างไม่ย่อท้อ เหมือนตอนเรียนก็มักจะมีนักศึกษาถามพระอาจารย์ทำนองว่าจะมีเคล็ดลับที่จะทำให้เราสำเร็จได้เร็วหรือไม่ แต่คำตอบของพระอาจารย์เท่าที่ผมสรุปได้ก็คือ ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูก ก็ให้เดินตามเส้นทางนี้ต่อไป ให้ขยันเดิน ไม่มีทางลัด มีแต่ทางที่ถูกต้อง

ประการสุดท้ายเมื่อเราจบออกไป บางครั้งเราอาจจะเจอคนที่ยังไม่รู้คุณค่าของเพชร เราก็จำเป็นที่จะต้องใจเย็นและค่อยๆอธิบายให้เขารับรู้ และเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนในโลกจะเห็นด้วยกับเราว่าเพชรมีค่า แม้แต่พระพุทธองค์ที่เราเชื่อมั่นว่า ท่านตรัสรู้ สอนธรรมะที่ดี ธรรมะที่เป็นจริงให้กับเรา แต่ก็มิใช่คนทั้งหมดที่จะเห็นด้วยกับเรา

Read More
TOP

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ พบนักศึกษาครูสมาธิ

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระครูปลัดสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้กรุณาสอนในหัวข้อ “เกี่ยวกับอุบาย” ให้กับนักศึกษาครูสมาธิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2554

Read More
TOP

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

Read More
TOP

ภาพการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28

ภาพ การปฐมนิเทศน์ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Read More