TOP

ส.ค.ส. 2553 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

สมองเกี่ยวข้องกับใจ ถ้าใจเศร้าหมองสมองก็จะฝืด
ถ้าใจผ่องใส สมองก็จะปราดเปรื่องตามไปด้วย
ถ้าเคลียร์อารมณ์ได้มากเท่าไร สมองก็จะดียิ่งขึ้นไป
สมองและใจจะผ่องใส ให้ฝึกทำสมาธิ

… ส.ค.ส. 2553 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

Read More
TOP

รายชื่อคณะกรรมการ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

รายชื่อคณะกรรมการ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ประธาน
คุณรักษาพงษ์ คำควรจำ (เบิ้ล)

รองประธาน
คุณน้ำอ้อย ตันติวิรัชกุล (น้ำอ้อย)
คุณพัสโสภณ อภิธนโกฏินนท์ (ตี๋) – ผู้ช่วย

เลขานุการ
คุณทักษวรรณ ไชยสุวรรณ (วิ)

ประชาสัมพันธ์
คุณศรัณย์ฤทัย ตั้งจิตรสนธิ (มุก)

เหรัญญิก
คุณศิวิมล คำวงษ์ (โอ๋)

และยังมีจอมยุทธอีกหลายท่านที่ขอช่วยเหลือแต่ไม่รับตำแหน่ง อาทิ
– คุณพิญญา แซ่ตั้น (แอ๊ด)
– คุณวาสนา วงศ์วัฒนกิจ (ฮุย)
– คุณปาริชาต อารีราษฎร์ (แอน)

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอาสาทุกท่าน เพื่อร่วมสานต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร เผยแพร่วิชาสมาธิ เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป

Read More
TOP

ความเป็นมาของหลักสูตร “ครูสมาธิ”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

โดยท่าน คำนึงว่า ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลาย เช่น ที่อยู่อาศัย รวมทั้งรถยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสบาย หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะไม่สร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่าง ๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมบ้างมิได้หรือ

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรครูสมาธิ ระยะเวลา 6 เดือนให้ประชาชนในกาลต่อมา เป็นหลักสูตรสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้เป็นครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2540 ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบภาพสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตร และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้

บัดนี้ มีนักศึกษาครูสมาธิที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วรวม 27 รุ่น และรุ่นที่ 28 จะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

Read More